<< Novice

Obisk Evropskega parlamenta

18. 11. 2019

V soboto, 31. 9. 2019, smo se dijaki Gimnazije Ledina odpravili na štiridnevno ekskurzijo v London in Bruselj. Prva dva dni smo preživeli v Londonu, nato pa smo se z vlakom odpeljali v Bruselj.

V Evropskem parlamentu nas je pričakal Janez Vouk, predstavnik Evropskega parlamenta za odnose z javnostjo. Predstavil nam je Evropsko unijo, ki jo sestavlja 28 držav, njeni prebivalci pa govorimo 24 različnih uradnih jezikov. A Evropska unija ni bila vedno tako velika. Sprva jo je sestavljalo le šest držav (Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Luksemburg in Nizozemska). Zamisel, iz katere je izšla današnja Evropska unija, je 9. maja 1950 predstavil francoski zunanji minister Robert Schuman. Na njegov predlog so leta 1951 ustanovili Evropsko skupnost za premog in jeklo, EU pa je bila uradno ustanovljena leta 1992 s Pogodbo o Evropski uniji. EU se lahko pohvali z veliko dosežki, med katerimi je tudi schengensko območje, to je območje brez notranjih meja, po katerem lahko potujemo brez mejnih kontrol. 

Postopek pridružitve k EU je dolgotrajen in zapleten, saj mora država, ki kandidira za članstvo, izpolnjevati določene pogoje. Ti zajemajo tržno gospodarstvo, demokracijo, pravno državo in izvajanje celotne zakonodaje EU. Pet držav kandidatk (Turčija, Črna gora, Srbija, Severna Makedonija in Albanija) je v postopku prenosa zakonodaje EU v svojo nacionalno zakonodajo, dve potencialni državi kandidatki (Bosna in Hercegovina, Kosovo) pa zahtev za članstvo še ne izpolnjujeta. Slovenija je članica od 1. maja 2004.

Evropska unija ima edinstveno institucionalno zgradbo, ki jo sestavljajo Evropski svet, Evropski parlament, Evropska komisija in Svet Evropske unije. Člani Evropskega sveta so voditelji držav članic in določajo splošne politične smernice Evropske unije. Evropski parlament zastopa prebivalce Evrope, sestavljajo pa ga neposredno izvoljeni poslanci. Sedež ima v Strasbourgu, vendar deluje v treh krajih: Strasbourgu, Bruslju in Luksemburgu. Zasedanja in razprave parlamenta so odprta za javnost. Evropska komisija skrbi za interese EU kot celote, komisarje pa imenujejo vlade držav članic. Svet Evropske unije, v katerem so predstavniki vlad, zagovarja interese posameznih držav. 

Po ogledu parlamenta smo se napotili še do Stalnega predstavništva Republike Slovenije, kjer nas je pričakal nekdanji ledinec Mitja Šedlbauer, svetovalec za varno hrano, veterino in fitosanitarne zadeve. Spoznali smo tudi veleposlanico Tamaro Weingerl-Požar, ki nam je predstavila delovanje službe, ter Luko Živiča, svetovalca za področje izobraževanja, mladine in športa. Stalno predstavništvo Republike Slovenije predstavlja in zastopa interese Slovenije pri Evropski uniji.  V njem delajo državni uradniki z vseh ministrstev, ki sodelujejo z Evropsko komisijo pri pripravi predlogov zakonodaje EU. 

Polni novega znanja in zelo lačni smo se nato odpravili v središče Bruslja. Z belgijskimi vaflji v rokah smo si ogledali znamenitega fantka, ki lula in ki je na tak način rešil mesto pred požarom.

Jutra Peterlin, Anastasija Lazarević, Brina Pretnar, Brina Miklič, Žiga Regally, Cris Veber