Ustanova in znanje v dobri kondiciji. Za to skrbijo zaposleni, ki so osredotočeni na to, da vsi učni, delovni in vzdrževalni procesi vedno nemoteno potekajo. Dostopni so po telefonu in elektronski pošti.

Uprava

RAVNATELJ
Roman Vogrinc

T 01 43 42 200
E tajnistvo@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoru

POMOČNICA RAVNATELJA
Helena Osterman

T 01 43 42 204
E helena.osterman@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoru

TAJNIŠTVO
Mateja Juvan

T 01 43 42 200
E tajnistvo@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00

Šolske službe

RAČUNOVODSTVO
Sanja Novaković

T 01 43 42 211
E racunovodstvo@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00

BLAGAJNA
Mirjam Mlakar

T 01 43 42 209
E blagajna@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00

KNJIŽNICA
Marija Lotrič
Neža Umek Podgornik

T 01 43 42 220
E knjiznica@ledina.si

PON–PET 8.00–15.00

SVETOVALNA SLUŽBA
(Psihološko svetovanje za dijake 1., 2. in 3. letnika)

Anja Vidmar, psihologinja
Kabinet 19 (1. nadstropje)

T 01 43 42 206
E anja.vidmar@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoru

SVETOVALNA SLUŽBA
(Vpis, dijaki s posebnimi potrebami, karierno svetovanje za dijake 3. letnika)

Tjaša Zver, inkluzivna pedagoginja
Kabinet 112 (3. nadstropje)

T 01 43 42 212
E tjasa.zver@ledina.si

PON–PET 10.00–12.00
in po dogovoru

SVETOVALNA SLUŽBA
(Karierno svetovanje,
psihološko svetovanje za dijake 4. letnika)

Lidija Srša, psihologinja
Kabinet 110 (3. nadstropje)

T 01 43 42 226
E lidija.srsa@ledina.si

A- in B-urnik
PON, TOR in ČET 9.00–12.00

C-urnik
PON in TOR 8.00–11.00
SRE 9.00–12.00

ČET 11.30–14.00

TAJNIŠTVO ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
Klara Antoni Jančič
Kabinet 62 (2. nadstropje)

T 01 43 42 213
E smk@ledina.si

A-urnik
PON 9.10–9.55
TOR 11.20–12.05

B-urnik
PON 9.10–9.55
PET 11.20–12.05

C-urnik
PON 9.10–9.55
TOR 11.20–12.05


ZBORNICA
T 01 43 42 208

A-urnik
TOR 8.00–12.00
SRE 10.00–14.00
ČET 9.00–13.00

B-urnik
TOR in ČET 8.00–12.00
SRE 10.00–14.00

C-urnik
TOR in PET 8.00–12.00
ČET 9.00–13.00

POOBLAŠČENA OSEBA ZA
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Tatjana Novak
E tatjana.novak@sclj.si

A-urnik
TOR 8.00–12.00
SRE 10.00–14.00
ČET 9.00–13.00

B-urnik
TOR in ČET 8.00–12.00
SRE 10.00–14.00

C-urnik
TOR in PET 8.00–12.00
ČET 9.00–13.00

Učiteljski zbor

angleščina

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A- in C-urnik: TOR 9.10–9.55
B-urnik: PON 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-, B- in C-urnik:
SRE 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A- in C-urnik: TOR 9.10–9.55
B-urnik: PON 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-, B- in C-urnik:
SRE 9.10–9.55

Maja Lebar Bajec
Razredničarka 4. d

T 01 43 42 212
E maja.lebar@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: ČET 12.10–12.55
B- in C-urnik: TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: PON 12.10–12.55
B- in C-urnik: ČET 12.10–12.55

Govorilne ure za starše
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
SRE 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
ČET 8.20–9.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: ČET 12.10–12.55
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: SRE 12.10–12.55
B-urnik: SRE 11.20–12.05
C-urnik: ČET 12.10–12.55

Irena Škulj
Razredničarka 2. c

T 01 43 42 212
E irena.skulj@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A- in C-urnik: PON 10.30–11.15
B-urnik: TOR 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: SRE 9.10–9.55
B-urnik: TOR 12.10–12.55
C-urnik: SRE 10.30–11.15

 

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: SRE 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: ČET 9.10–9.55
B-urnik: PET 9.10–9.55
C-urnik: PON 10.30–11.15

Sandra Uranič
Razredničarka 4. b

T 01 43 42 212
E sandra.uranic@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A- in C-urnik: PON 10.30–11.15
B-urnik: ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B-urnik: PON 9.10–9.55

C-urnik: SRE 10.30–11.15

BIOLOGIJA

Govorilne ure za starše
Kabinet 53

A-urnik: ČET 9.10–9.55
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 53

A- in B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: PET 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 53

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B-urnik: SRE 8.20–9.05
C-urnik: ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 53

A-urnik: ČET 8.20–9.05
B-urnik: TOR 11.20–12.05

C-urnik: SRE 9.10– 9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 53

A-urnik: PET 10.30–11.15
B-urnik: PON 9.10–9.55

C-urnik: ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 53

A-urnik: ČET 9.10–9.55
B- in C-urnik: TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet 53

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B-urnik: SRE 8.20–9.05
C-urnik: ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 53

A-urnik: ČET 9.10–9.55
B-urnik: TOR 11.20–12.05
C-urnik: SRE 8.20–9.05

FILOZOFIJA

Govorilne ure za starše
Zbornica

A- in B-urnik: SRE 11.20–12.05
C-urnik: ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: ČET 9.10–09.55

FIZIKA

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A-, B- in C-urnik:
PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-urnik: PET 11.20–12.05
B-urnik: SRE 11.20–12.05
C-urnik: PON 12.10–12.55

Nataša Ranđelović
Razredničarka 2. d

T 01 43 42 217
E natasa.randelovic@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A-urnik: PON 10.30–11.15
B-urnik: ČET 10.30–11.15

C-urnik: ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-urnik: PON 13.00–13.45
B-urnik: PET 11.20–12.05
C-urnik: ČET 12.10–12.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A-, B- in C-urnik:
PON 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-, B- in C-urnik:
ČET 9.10–9.55

 

FRANCOŠČINA

Neža Umek Podgornik
Razredničarka 4. c

T 01 43 42 221
E neza.umek-podgornik@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 114

A-, B- in C-urnik:
PET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 114

A-, B- in C-urnik:
ČET 12.10–12.55

GEOGRAFIJA

Tatjana Ferder Brunšek
Razredničarka 1. g

T 01 43 42 223
E tatjana.ferder-brunsek@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: SRE 12.10–12.55
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A- in C-urnik: SRE 9.10–9.55
B-urnik: SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: PON 12.10–12.55
B- in C-urnik: TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A- in B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: PET 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A- in B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: PON 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: SRE 10.30–11.15
B-urnik: ČET 11.20–12.05
C-urnik: PET 12.10–12.55

GLASBA

Govorilne ure za starše
Kabinet 114

A-urnik: PON 12.10–12.55
B-urnik: PON 9.10–9.55
C-urnik: PON 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 114

A-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: TOR 11.20–12.05
C-urnik: ČET 10.30–11.15

INFORMATIKA

Betka Burger
Razredničarka 2. f

T 01 43 42 225
E betka.burger@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 8

A-, B- in C-urnik: 
SRE 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 8

A-, B- in C-urnik:
PET 8.20–9.05

Žan Ternik
Razrednik 1. f

T 01 43 42 225
E zan.ternik@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 8

A-urnik: ČET 8.20–9.05
B-urnik: TOR 8.20–9.05
C-urnik: SRE 7.30–8.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 8

A- in B-urnik: SRE 8.20–9.05
C-urnik: TOR 8.20–9.05

ITALIJANŠČINA

Klara Antoni Jančič

T
01 43 42 213
E klara.antoni@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 62

A-, B- in C-urnik:
PON 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 62

A-, B- in C-urnik:
ČET 11.20–12.05

KEMIJA

Nika Cebin
Razredničarka 2. e

T
01 43 42 218
E nika.cebin@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

A-urnik: PON 8.20–9.05
B-urnik: SRE 8.20–9.05
C-urnik: PON 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B-urnik: PON 10.30–11.15
C-urnik: ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

A-, B- in C-urnik:
ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: TOR 12.10–12.55
C-urnik: TOR 10.30–11.15

Špela Tršek
Razredničarka 2. b

T 01 43 42 218
E spela.trsek@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B-urnik: ČET 8.20–9.05
C-urnik: ČET 7.30–8.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

A-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: PET 9.10–9.55
C-urnik: PON 10.30–11.15

LABORATORIJ

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

Po dogovoru

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

Po dogovoru

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

Po dogovoru

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

Po dogovoru

LIKOVNA UMETNOST

Govorilne ure za starše
Kabinet 114

A-urnik: SRE 10.30–11.20
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 114

A-urnik: ČET 10.30–11.20
B-urnik: SRE 11.20–12.05
C-urnik: SRE 13.00–13.45

MATEMATIKA

Uroš Cotman
Razrednik 3. g

T 01 43 42 215
E uros.cotman@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: SRE 12.10–12.55
C-urnik: 
PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A- in B-urnik: ČET 8.20–9.05
C-urnik: ČET 10.30–11.15

Maruša Dobljekar
Razredničarka 4. g

T 01 43 42 215
E marusa.dobljekar@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-urnik: PON 9.10–9.55
B-urnik: PON 10.30–11.15
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A- in B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: PET 9.10–9.55

Tatjana Levstek
Razredničarka 3. f

T 01 43 42 215
E tatjana.levstek@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: SRE 11.20–12.05
C-urnik: PON 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: PET 9.10–9.55
B-urnik: ČET 11.20–12.05
C-urnik: PON 10.30–11.15

Tamara Možina Artač
Razredničarka 3. e

T 01 43 42 217
E tamara.mozina-artac@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A- in B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: SRE 12.10–12.55
C-urnik: ČET 10.30–11.15

Tilen Šetina
Razrednik 4. e

T 01 43 42 215
E tilen.setina@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-urnik: PET 8.20–9.05
B-urnik: ČET 10.30–11.15
C-urnik: PON 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: TOR 8.20–9.05
B- in C-urnik: SRE 10.30–11.15

Mateja Vengar
Razredničarka 3. d

T 01 43 42 215
E mateja.vengar@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-urnik: SRE 12.10–12.55
B-urnik: SRE 13.00–13.45
C-urnik: PET 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: PON 9.10–9.55
B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: PON 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A- in B-urnik: SRE 8.20–9.05
C-urnik: ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A- in B-urnik: ČET 10.30–11.15
C-urnik: ČET 9.10–9.55

NEMŠČINA

Govorilne ure za starše
Zbornica

A- in C-urnik: TOR 10.30–11.15
B-urnik: SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A- in C-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A- in C-urnik: TOR 9.10–9.55
B-urnik: PON 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-, B- in C-urnik:
SRE 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
SRE 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
ČET 8.20–9.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B- in C-urnik: ČET 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: SRE 9.10–9.55
B-urnik: TOR 9.10–9.55
C-urnik: PON 8.20–9.05

PEDAGOGIKA

Nina Levstik
Razredničarka 4. a

T 01 43 42 208
E
nina.levstik@ledina.si

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B-urnik: SRE 12.10–12.55
C-urnik: SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A- in B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: PET 11.20–12.05

PSIHOLOGIJA

Govorilne ure za starše
Kabinet 117

A- in B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 117

A- in B-urnik: SRE 12.10–12.55
C-urnik: SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet 110 ali zbornica

A- in B-urnik: PON 8.20–9.05
C-urnik: TOR 13.00–13.45

Govorilne ure za dijake
Kabinet 110 ali zbornica

A-urnik: TOR 8.20–9.05
B-urnik: TOR 9.10–9.55
C-urnik: ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 19

A-urnik: PON 12.10–12–55
B-urnik: SRE 9.05–9.55

C-urnik: TOR 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 19

A-, B- in C-urnik: 
SRE 12.10–12.55

RUŠČINA

Bojana Petrin
Razredničarka 1. e

T 01 43 42 214
E
bojana.petrin@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 63

A-, B- in C-urnik:
ČET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A-urnik: PON 9.10–9.55
B-urnik: PON 10.30–11.15
C-urnik: ČET 11.20–12.05

SLOVENŠČINA

Tatjana Cvetko
Razredničarka 4. f

T 01 43 42 208
E tatjana.cvetko@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Zbornica

A- in C-urnik: SRE 9.10–9.55
B-urnik: PON 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: ČET 9.10–9.55
B- in C-urnik: PET 12.10–12.55

Karmen Brina Kodrič Rašl
Razredničarka 3. c

T 01 43 42 208
T 01 43 42 214
E karmen-brina.kodric@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Zbornica ali kabinet 63

A- in B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: TOR 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Zbornica ali kabinet 63

A- in C-urnik: SRE 8.20–9.05
B-urnik: PON 8.20–9.05

Nina Levstik
Razredničarka 4. a

T 01 43 42 208
E nina.levstik@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B-urnik: SRE 12.10–12.55
C-urnik: SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A- in B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: PET 11.20–12.05

Andreja Pavle Jurman
Razredničarka 1. b

T 01 43 42 208
T
01 43 42 214
E andreja.pavle-jurman@ledina.si

Govorilne ure za starše
Zbornica ali kabinet 63

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B- in C-urnik: TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A- in B-urnik: ČET 12.10–12.55
C-urnik: PON 13.00–13.45

Bojana Petrin
Razredničarka 1. e

T 01 43 42 214
E bojana.petrin@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 63

A-, B- in C-urnik:
ČET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A-urnik: PON 9.10–9.55
B-urnik: PON 10.30–11.15
C-urnik: ČET 11.20–12.05

Katja Pahler Šteharnik

T 01 43 42 214
E katja.pahler-steharnik@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 63

A-, B- in C-urnik:
SRE 14.05–14.50

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A-, B- in C-urnik: 
TOR 14.05–14.50

Alja Sabadžija
Razredničarka 2. a

T 01 43 42 214
E alja.sabadzija@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 63

A- in B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: SRE 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A- in C-urnik: PON 9.10–9.55
B-urnik: TOR 11.20–12.05

SOCIOLOGIJA

Govorilne ure za starše
Kabinet 117

A-urnik: PET 12.10–12.55
B-urnik: SRE 11.20–12.05
C-urnik: SRE 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 117

A-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: PON 12.10–12.55

ŠPANŠČINA

Tomaž Šmid
Razrednik 3. b

T 01 43 42 221
E tomaz.smid@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 114

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B- in C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 114

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: SRE 11.20–12.05

ŠPORTNA VZGOJA

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
PET 11.20–12.05

Tomaž Karče
Razrednik 2. g

T 01 43 42 224
E tomaz.karce@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
TOR 10.30–11.20

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
PON 11.20–12.05

Miha Kobe
Razrednik 1. a

T 01 43 42 224
E miha.kobe@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
TOR 12.05 –12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
ČET 12.05–12.55

Nataša Korošec
Razredničarka 1. c

T 01 43 42 224
E natasa.korosec@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
ČET 10.30–11.20

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
TOR 10.30–11.20

Urša Šilc Trček
Razredničarka 3. a

T 01 43 42 224
E ursa.silc-trcek@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
TOR 11.20–12.05

UMETNOSTNA ZGODOVINA

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A- in B-urnik: SRE 11.20–12.05
C-urnik: PET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A- in B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: ČET 9.10–9.55

ZGODOVINA

Sara Abrahamsberg
Razredničarka 1. d

T 01 43 42 223
E sara.abrahamsberg@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B-urnik: TOR 12.10–12.55

C-urnik: PON 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B-urnik: SRE 9.10–9.55

C-urnik: TOR 12.10–12.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A- in B-urnik: SRE 11.20–12.05
C-urnik: PET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A- in B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: ČET 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: PON 10.30–11.15
B-urnik: PET 9.10–9.55

C-urnik: PON 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: SRE 12.10–12.55
B-urnik: PET 11.20–12.05
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A- in B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: PON 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: SRE 10.30–11.15
B-urnik: ČET 11.20–12.05
C-urnik: PET 12.10–12.55

Govorilne ure za starše
Tajništvo

Po dogovoru

Govorilne ure za dijake
Tajništvo

Po dogovoru