Gimnazija Ledina varuje osebne podatke obiskovalcev spletne strani, ki ji jih ti posredujejo pri uporabi spletne strani skladno s področno zakonodajo in Splošno uredbo EU o varovanju osebnih podatkov.

Ob obisku spletne strani se nekateri podatki (IP-naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za beleženje obiskov.

Gimnazija Ledina izvaja vse potrebne organizacijske in logistično-tehnične postopke ter ukrepe, s katerimi varuje osebne podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.