Matura je državno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov. Na vrsto pride po uspešno opravljenem četrtem letniku in odpira vrata na univerzitetni ali strokovni študij.
Na Gimnaziji Ledina smo oblikovali izčrpno in priročno knjižico Vse o maturi, ki odgovori na vprašanja o tem pomembnem izpitu.

Da česa ne zamudiš, je tu maturitetni koledar,
v katerem so navedeni roki in drugi ključni trenutki. Obrazce najdeš v zavihku Naša šola, najnovejše informacije o maturi pa so objavljene v e-učilnici Splošna matura (za ključek za vstop v e-učilnico piši na smk@ledina.si), na oglasni deski poleg tajništva šolske maturitetne komisije (kabinet 62, 2. nadstropje) in v obvestilih.

POMEMBNI DATUMI


15. 11. 2022 predprijava k maturi
28. 3. 2023 prijava k maturi
13. 4. 2023 rok za oddajo seminarskih
nalog, vaj in poročil
maj 2023
izbira maturitetnih predmetov v
E-asistentu za dijake 3. letnika
4. 5. 2023 esej – slovenščina (1. del)
27.  5. 2023

začetek spomladanskega roka mature,
pisni izpit iz angleščine

29. 5. 2023
slovenščina (2. del)
12. 6. 2023 začetek ustnih izpitov
10. 7. 2023 rezultati spomladanskega roka mature
11. 7. 2023 prijava k jesenskemu roku mature
23. 8. 2023

začetek jesenskega roka mature

15. 9. 2023 rezultati jesenskega roka mature

TAJNICA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
Klara Antoni Jančič
Kabinet 62
(2. nadstropje)

T 01 43 42 213
E smk@ledina.si

A-urnik
PON 9.10–9.55
TOR 11.20–12.05

B-urnik
PON 9.10–9.55
PET 11.20–12.05

C-urnik
PON 9.10–9.55
TOR 11.20–12.05