Pomembno je imeti dober stik z otrokom, ko hodi v šolo, odrašča, načrtuje in se odloča za lastno življenjsko pot. Starši in učitelji se med seboj povezujemo in si izmenjujemo informacije, ki so v pomoč, takrat ko zaškriplje, pa tudi, ko se odkrivajo skriti talenti in želja po dodatnem znanju.

 

Starši zasedajo in odločajo v svetu staršev
Za še boljšo šolo, za še boljše dijake. Svet staršev je organ, ki aktivno sodeluje pri razvoju in vzgojno-pedagoških usmeritvah šole. Vsak oddelek ima svojega predstavnika, izvoljenega na prvem roditeljskem sestanku v tekočem šolskem letu. Svet staršev tudi predlaga in daje soglasje k nadstandardnim programom in storitvam šole. V ta namen je bil ustanovljen šolski sklad. Svet staršev o svojem delu vodi zapisnike.

Stik z učitelji
Gimnazija Ledina verjame v konstruktivne pogovore s starši svojih dijakov. Vsak učitelj ima enkrat tedensko govorilne ure, dvakrat letno pa so skupne govorilne ure v popoldanskem času, ko so ob isti uri vsi učitelji na voljo za pogovor. Starši se z razrednikom srečajo na predvidoma dveh roditeljskih sestankih na leto.

RODITELJSKI SESTANKI


1. letnik
20. 2. do 3. 3. 2023
2. letnik
20. 2. do 3. 3. 2023
3. letnik
20. 2. do 3. 3. 2023
4. letnik
20. 2. do 3. 3. 2023

SKUPNE GOVORILNE URE


Skupne govorilne ure bodo v četrtek, 2. 3. 2023, od 16.30 do 18.30.

2. letnik
6. 9. 2022
4. letnik
8. 9. 2022
 

Zdravje na prvem mestu
Gimnazija Ledina poskrbi za vse preventivne zdravstvene in zobozdravstvene preglede. Obvezen preventivni zdravstveni pregled je v 1. in 3. letniku (cepljenje proti tetanusu, za dijakinje po želji cepljenje proti virusu HPV). Dijaki morajo imeti s seboj urejeno kartico zdravstvenega zavarovanja, cepilno knjižico in izpolnjene obrazce, ki jih dobijo pri razredniku. V 1. letniku je obvezen sistematski zobozdravstveni pregled pri šolskem zobozdravniku.

ŠOLSKA ZDRAVNICA
mag. Aleksandra Aleksandrova Oberstar, dr. med., spec. ped.

Zdravstveni dom Center
Metelkova ulica 9, Ljubljana

T 01 47 23 812
T 01 47 23 816
T 01 47 23 822

ŠOLSKA ZOBOZDRAVNIKA
Marjan Lah, dr. dent. med.
Jasna Ferko, dr. dent. med.

Osnovna šola Toneta Čufarja
Čufarjeva ulica 11, Ljubljana

T 01 43 44 835

Malica za vse
Cena malice je 2,73 evra. Stroške malice poravnavate mesečno prek plačilnega naloga, če pa vaš otrok malica le občasno, plačujete sproti. Na malico lahko dijaka naročite kadarkoli v šolskem letu, prijavo pa oddate v tajništvo. O subvencionirani šolski malici odločajo centri za socialno delo na podlagi odločbe o otroškem dodatku. Če dijak manjka, ne pozabite odjaviti malice do 7.00 za tekoči dan. To velja tudi v primeru, da je dijaku odrejena karantena.