Gimnazija Ledina spodbuja sodelovanje v novih in svežih projektih. Z njimi se dijaki povezujejo in vključujejo v širše družbeno okolje. Projekti prinašajo drugačne poglede, ideje in pristope.

PRAZNO

Zdrava šola
S šolskim leto 2019/20 smo postali Zdrava šola in se vključili v slovensko mrežo zdravih šol. Aktivnosti Zdrave šole opominjajo na pomembnost zdravega načina življenja in spodbujajo razvijanje zdravih navad pri dijakih in profesorjih.

Ekošola
Mednarodni program Ekošola spodbuja trajnostni način življenja in dijake vključuje v različne mednarodne in lokalne projekte, ki ozaveščajo o podnebnih spremembah, trajnostni mobilnosti in drugih okoljevarstvenih ukrepih. Vsako leto na šoli organiziramo ekodan.

NA-MA POTI
Ne, ne sodelujemo s trgovskim podjetjem, ampak v projektu, katerega cilj je razvijanje naravoslovne, matematične, digitalne in finančne pismenosti. Projekt NA-MA POTI sestavljajo naravoslovje, matematika, pismenost, opolnomočenje, tehnologija, interaktivnost.

PODVIG
Eden izmed ledinskih podvigov je tudi razvijanje podjetnostnih kompetenc pro pouku in drugih dejabnostih v šoli. Smo razvojna šola v projektu Podjetnost v gimnaziji - PODVIG.

DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI

Digitalna kompetentnost? To je dandanes vprašanje?
V šolskem letu 2021/22 smo se vključili v projekt Dvig digitalne kompetentnosti dijakov in zaposlenih, saj se zavedamo njihove pomembnosti - predstavljajo namreč enega izmed temeljev današnjega življenja.

KAUČ
Že od leta 2017 sodelujemo v projektu KaUč (Za kakovost slovenskih učbenikov), ki med drugim raziskuje in analizira trg učbeniških gradiv, razvija in evalvira kazalnike kakovosti učbeniških gradiv ter strojna orodja za učinkovito analizo učbenikov.

UNESCO pridružene šole
Že vrsto let smo članica mednarodne mreže UNESCO pridruženih šol, ki podpira sodelovanje na področjih izobraževanja, znanosti in kulture ter spodbujanja miru. Vsako leto sodelujemo v projektih, ki jih pripravljajo druge slovenske šole, društva in organizacije, sami pa organiziramo projekt Menjaj branje in sanje.

Dokumenti Unesco projekta Menjaj branje in sanje za šolsko leto 2022/23


VABILO
PRIJAVNICA
OBRAZEC ZA POROČILO
Učenec poučuje september–oktober 2022
5. 10. 2022
učenci vodijo učni proces, temi: evropsko leto mladih in mednarodno leto trajnostnega razvoja gorskih območij

sandra.uranic@ledina.si

Mirovniški festival v Slovenj Gradcu šolsko leto projekt na daljavo, raziskovanje preteklosti domačega kraja sara.abrahamsberg@ledina.si
Jezik – kultura, tradicija oktober–november 2022 recital na temo gore (mednarodno leto trajnostnega razvoja gorskih območij) alenka.vojsk@ledina.si
sandra.uranic@ledina.si
maja.lebar@ledina.si
Mednarodni dan miru, Cerje 23. 9. 2022 delavnice eva.bavcon@ledina.si
Moder stol - nekdo misli nate šolsko leto oblikovanje misli in zapis na moder stol bojana.bizjan@ledina.si
Vzgajamo zelišča šolsko leto vzgoja zelišč iz semen natalija.zver@ledina.si
Dobre vesti iz naše šole in našega kraja/mesta šolsko leto novinarsko-literarno delo marija.lotric@ledina.si
Menjaj branje in sanje šolsko leto, zaključna prireditev 19. 4. 2023 literarne delavnice, srečanje s pisateljico Nejko Omahen Šikonja

spela.trsek@ledina.si
marija.lotric@ledina.si
katja.pahler-steharnik@ledina.si
nina.levstik@ledina.si

Skriti kotički mojega kraja šolsko leto brošura, letak, izletniško vabilo

ksenija.terglav@ledina.si

Ne drži jezika za zobmi šolsko leto razglednice, povezovanje s prijatelji drugih kultur ksenija.terglav@ledina.si
Drevo = življenje šolsko leto delavnica o ekoloških izzivih "Kapljica vode" erika.berlan@ledina.si

8. Unescov ASPnet tek mladih

april 2023 tekaška prireditev blanka.tomac@ledina.si
Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik šolsko leto likovne delavnice mihaela.gregorc@ledina.si
Jezero je, jezera ni 21. 4. 2023 sodelovanje v delavnicah marija.lotric@ledina.si
Arhitekturna dediščina v fotografiji 2023 šolsko leto fotografije arhitekturne dediščine mihaela.gregorc@ledina.si
marija.lotric@ledina.si
mednarodni dan starejših oktober 2022 študij primera, seznanjanje s populacijo, obisk "Festivala za tretje življenjsko obdobje" nina.levstik@ledina.si
svetovni dan hrane 16. 10. 2022 degustacija, podnebni meni nina.levstik@ledina.si
nika.cebin@ledina.si
teden otroka 5. 10. 2022 študij primera, seznanjanje s populacijo, obisk Otroškega bazarja nina.levstik@ledina.si