Mladi s kovčkom po znanje. Erasmus+ je program za sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja mladih, ki ga financira Evropska unija. Dijakom in profesorjem omogoča pridobivanje novih znanj, spretnosti in izkušenj znotraj Evropske unije. Izkušnja bivanja v tujini ima številne pozitivne učinke tudi na nadaljnji študij in življenje.

Gimnazija Ledina je ena izmed redkih slovenskih srednjih šol z Erasmus+ akreditacijo. Ta omogoča poenostavljen dostop do financiranja mobilnosti dijakov in učiteljev (ključni ukrep KA1) do leta 2027. Glavni cilji našega načrta Erasmus+ so povečanje okoljske zavesti dijakov in zaposlenih ter nagovarjanje tem in ciljev trajnostnega razvoja, povečanje vključenosti IKT in digitalizacije v pouk, razvijanje inovativnih pristopov k vrednotenju kompetenc in sposobnosti ter s tem povečanje motivacije dijakov za sodelovanje v različnih dejavnostih, razvijanje in krepitev rezilientnosti in osebne prožnosti pri dijakih in zaposlenih.

Sedanji in pretekli projekti:

ERASMUS+ (KA122) 2022/2023
Aktivirajmo se!

ERASMUS+ (KA2) 2016/2017
Food And Sustainability Thrive (Fast)

COMENIUS 2011–2013
Free Time Under Microscope – Diversity Enriching United Europe?

COMENIUS 2008–2010
Living Natural Parks in Asturias and Slovenia

KOORDINATORICA ZA MEDNARODNE DEJAVNOSTI
Alja Sabadžija
Kabinet 63 (2. nadstropje)

T 01 43 42 214
E alja.sabadzija@ledina.si

PON–PET (po predhodni najavi po e-pošti)
A- in C-urnik: PON 9.10–9.55
B-urnik: TOR 11.20–12.05