Naša šola stoji v središču Ljubljane, streljaj od Zmajskega mostu. Ustanovljena je bila leta 1867 kot Cesarsko-kraljevo učiteljišče. Zamenjala je še šest imen, preden je leta 1992 postala Gimnazija Ledina. Danes v meščanski stavbi deluje sodobno opremljena šola, pripravljena na vse izzive vzgoje in izobraževanja.

Na Gimnaziji Ledina čutimo pripadnost šoli, smo spoštljivi in odgovorni ter krepimo dobre medosebne odnose. Šola je urejena in sodobno opremljena. Dijaki so vedoželjni, motivirani, vestni in nesebično pomagajo drug drugemu. S sodobnimi učnimi metodami izvajamo kakovosten pouk, dosegamo dobre rezultate in ob tem dijake tudi spodbujamo k razvijanju nadarjenosti.

Gimnazija Ledina
Resljeva cesta 12
p. p. 4367
1001 Ljubljana

T 01 43 42 200
F 01 43 42 210
E tajnistvo@ledina.si

Matična številka
5084202

Davčna številka
24546208

Številka tekočega računa
SI56 0110 0603 0694 024

Uradne ure

PON–PET 9.00–12.00

Vse je blizu

Gimnazija Ledina je preprosto dostopna vsem Ljubljančanom in tistim iz okolice. Blizu so glavna železniška postaja, glavna avtobusna postaja in vsa postajališča mestnega prometa.

Vsestranski razvoj

Gimnazija Ledina ima štiriletni gimnazijski program. Pri dijakih razvijamo znanja in sposobnosti, potrebna za poznejši uspeh v poklicu in življenju. S poukom in dejavnostmi omogočamo uravnotežen telesni, spoznavni, čustveni, socialni, moralni in estetski razvoj dijakov.

Široko znanje

Ob vpisu se dijaki odločijo za družboslovno-jezikovno ali naravoslovno-matematično smer. Za drugi tuji jezik lahko izbirajo med nemščino, francoščino, španščino, italijanščino ali ruščino. Po štirih letih dijaki vedo, kaj hočejo, in imajo znanje za vstop na fakulteto.

Učenje v dobri družbi

Gimnazija Ledina ima ob pouku še živahen in kakovosten program dejavnosti, ki naučeno v šolskih klopeh prenašajo v prakso na terenu. Dijaki se udeležujejo tudi mednarodnih izmenjav.

 

Predmetnik

Številke predstavljajo
ure na teden.

DJ družboslovno-jezikovna smer (drugi tuji jezik: nemščina, francoščina, italijanščina, španščina ali ruščina)

NM naravoslovno-matematična smer (drugi tuji jezik: nemščina)

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK MATURA
DJ/NM DJ   NM DJ   NM DJ/NM
SLOVENŠČINA     4 4       4 4       4     5     /
MATEMATIKA     4 4       4 4       5     5     2
ANGLEŠČINA     3 3       3 5       4     4     1
DRUGI TUJI JEZIK     3 3       3 3       3     3     3
ZGODOVINA     2 2,5    2 2       2     2     3
GEOGRAFIJA     2 2,5    2 2       2     /     3
BIOLOGIJA     2 2       2 3       3     /     4
FIZIKA     2 2       2 2       3     /     4
KEMIJA     2 2       3 2       2     /     4
ŠPORTNA VZGOJA     3 3       3 3       3     3     /
GLASBA     2 1       / /       /     /     /
INFORMATIKA     1,5 /       2 /       /     /     6
LIKOVNA UMETNOST     1,5 1       / /       /     /     /
UMET. ZGODOVINA     / /       / 1       /     /     5
PSIHOLOGIJA     / /       / 2       2     /     6
SOCIOLOGIJA     / 2       2 /       /     /     6
FILOZOFIJA     / /       / /       /     2     6
PEDAGOGIKA     / /       / /       /     /     2