Zmoremo in znamo več. Zato se naši dijaki udeležujejo tekmovanj iz skoraj vseh predmetov, ki jih poučujemo na Gimnaziji Ledina.

angleščina

šolsko tekmovanje
regijsko tekmovanje

11. 1. 2023
20. 2. 2023
3. letnik maja.lebar@ledina.si

astronomija
(Dominikovo priznanje)

šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
7. 12. 2022
14. 1. 2023
vsi letniki tvoj učitelj fizike
biologija
(Proteusovo priznanje)
šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
19. 1. 2023
18. 3. 2023
vsi letniki tvoja učiteljica biologije
biologija
(tekmovanje iz znanja
o sladkorni bolezni)
šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
14. 10. 2022
19. 11. 2022
vsi letniki sonja.kacar@ledina.si
debata

22. 9. 2022
19. 11. 2022
10. 12. 2022
18. 2. 2023
9.–12. 3. 2023
14.–15. 4. 2023

vsi letniki gorazd.jurman@ledina.si
fizika
(priznanje čmrlj)
12. 10. 2022 1. letnik ruben.belina@ledina.si
natasa.randelovic@ledina.si zdenka.serusnik@ledina.si
fizika
(Stefanovo priznanje)
regijsko tekmovanje
državno tekmovanje

15. 3. 2023
15. 4. 2023

vsi letniki tvoj učitelj fizike
francoščina
(tekmovanje iz francoskega jezika)
šolsko tekmovanje

17. 10. 2022

3. in 4. letnik neza.umek-podgornik@ledina.si
geografija šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
15. 11. 2022
1. 4. 2023
vsi letniki ingrid.florjanc@ledina.si
informatika

7.–11. 11. 2022
14.–18. 11. 2022

1.–4. letnik zan.ternik@ledina.si
betka.burger@ledina.si

italijanščina
(priznanje in nagrada festivala Giffoni)

šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
februar 2023
10. 3. 2023
3. letnik klara.antoni@ledina.si

kemija
(Preglova plaketa)

šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
6. 3. 2023 
6. 5. 2023 
vsi letniki tvoj učitelj kemije
logika

šolsko tekmovanje
državno tekmovanje

29. 9. 2022 
12. 11. 2022 
vsi letniki tvoj učitelj matematike
matematika
(Vegovo priznanje)
šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
16. 3. 2023
22. 4. 2023
vsi letniki tvoj učitelj matematike
matematika
(tekmovanje iz razvedrilne matematike)

šolsko tekmovanje
državno tekmovanje

30. 11. 2022
25. 2. 2023
vsi letniki tvoj učitelj matematike
naravoslovje šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
17. 11. 2022
21. 1. 2023
1. in 2. letnik tvoj učitelj kemije
nemščina
(bralno tekmovanje Pfiffikus)
marec 2023 vsi letniki nadja.gliha-olenik@ledina.si
psihologija šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
12. 1. 2023
24. 3. 2023
3. in 4. letnik lidija.srsa@ledina.si
peter.prhavc@ledina.si

slovenščina
(Cankarjevo priznanje)

šolsko tekmovanje
regijsko tekmovanje
državno tekmovanje
29. 11. 2022
17. 1. 2023
1. 3. 2023
vsi letniki

karmen-brina.kodric@ledina.si
tatjana.cvetko@ledina.si

zgodovina šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
26. 1. 2023
18. 3. 2023
vsi letniki sara.abrahamsberg@ledina.si