Dijaki Gimnazije Ledina so aktivni in samoiniciativni člani družbe. Radi se preizkušajo in razvijajo svoje potenciale, šola pa jim za to nudi spodbudno in varno okolje. Njihovi projekti so šoli v poseben ponos.

Dijaška skupnost ali
Vsi za enega, eden za vse

Vsak razred izvoli svoje predstavnike v Dijaško skupnost Gimnazije Ledina. Ti na šoli skrbijo za medsebojno pomoč, socialno problematiko, družabno življenje, prehrano, zdravje in kulturno dejavnost.

Mladiko beremo od leta 1969

Mladika je dijaško glasilo z dolgoletno tradicijo. Ustvarja ga zagnana in iskriva ekipa novinarjev, fotografov in grafičnih oblikovalcev. Na leto izidejo tri številke.