Obvezne izbirne vsebine niso del rednega pouka, vendar jih je treba opraviti, saj so pogoj za dokončanje letnika. Skupaj morajo obsegati 300 ur, in sicer 90 ur v prvem, drugem in tretjem ter 30 ur v četrtem letniku. Nekatere so obvezne za vse, druge pa si dijaki izberejo sami.

Obvezne izbirne vsebine, ki so obvezne za vse dijake šole, obsegajo 30 ur v prvem, drugem in tretjem ter 15 ur v četrtem letniku. Za dijake jih organizira šola. Obvezne izbirne vsebine, ki si jih dijaki izberejo sami, pa so izbirne dejavnosti na šoli ali zunaj nje. Število potrebnih ur je 60 v prvem, drugem in tretjem ter 15 v četrtem letniku. Konec šolskega leta dijaki prinesejo razredniku potrdilo o opravljenih vsebinah.

kulturno-umetniške vsebine VSI LETNIKI
zdravstvena vzgoja VSI LETNIKI
športni dnevi VSI LETNIKI
državljanska vzgoja 2.–4. LETNIK
vzgoja za družino, mir in nenasilje 1.–3. LETNIK
varnost v cestnem prometu 2. LETNIK
knjižnično-informacijska znanja 1.–2. LETNIK
prostovoljstvo 1. LETNIK
učenje učenja 1. LETNIK

Izbirne dejavnosti
na gimnaziji

 • ekskurzije
 • tabori
 • tekmovanja
 • krožki
 • sodelovanje pri projektih
 • izdelava raziskovalne naloge
 • tečaj CPP
 • tečaj prve pomoči

 

Izbirne dejavnosti
zunaj šole

 • kulturno-umetniško društvo
 • glasbena šola
 • pevski zbor
 • športni treningi
 • plesni treningi
 • tečaj tujih jezikov
 • tečaj računalništva
 • organizirano prostovoljno delo ipd.
 • pedagoško delo v planinski
  taborniški ali skavtski organizaciji