<< Obvestila

Predmetni in popravni izpiti za dijake 4. letnika v majskem roku

25. 5. 2020

Izpiti bodo za prijavljene dijake potekali v sredo, 27. 5. 2020.

Izpiti so lahko pisni in/ali ustni, zato naj dijaki dobro pregledajo razpored. Dijaki bodo z rezultati izpitov seznanjeni neposredno po ustnem izpitu oziroma izjemoma po elektronski pošti, v kolikor so izpiti le pisni, in sicer na dan izpita po 13. uri.