<< Obvestila

Podelitev spričeval in prijava dijakov 4. letnika na izpite v majskem roku

19. 5. 2020

Dijakom 4. letnika bomo spričevala podelili v ponedeljek, 25. 5. 2020. Predmetni in popravni izpiti v majskem roku bodo potekali 27. in 28. 5. 2020. Dijaki se morajo na izpit prijaviti najkasneje do 25. 5. 2020 do 10.00.

PODELITEV SPRIČEVAL
Podelitev bo potekala ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov, ki veljajo tako za dijake kot za učitelje. Dijake prosimo, da pridejo v šolo zgolj malo pred navedeno uro:

4. a 8.00 učilnica 115
4. b 9.00 velika telovadnica
4. c 9.00 učilnica 7
4. d 8.00 učilnica 7
4. e 8.00 velika telovadnica
4. f 8.00 mala telovadnica
4. g 9.00 mala telovadnica

PRIJAVA NA IZPITE
Če bodo dijaki prisotni na podelitvi spričeval, lahko prijavnico k izpitu dvignejo in oddajo v tajništvu šole.
Izjemoma lahko dijaki, ki jih ne bo na podelitev spričeval, prijavnico k izpitu pošljejo po elektronski pošti na naslov tajnistvo@ledina.si prav tako najkasneje do 25. 5. 2020 do 10.00.
Dijaki morajo na prijavnico obvezno pripisati tudi priimek razrednika in učečega učitelja.

OBJAVA RAZPOREDA
Razpored izpitov bo objavljen najkasneje v torek, 26. 5. 2020, do 13.00 na šolski oglasni deski in izjemoma tudi na šolski spletni strani. Dijaki so dolžni razpored večkrat in sproti preverjati, če bi morebiti prišlo do sprememb.

OMEJITVE
V majskem roku lahko dijaki opravljajo največ en popravni izpit/dva predmetna izpita za zviševanje ocene/en popravni izpit in en predmetni izpit (predmetni izpit se opravlja po uspešno opravljenem popravnem izpitu).