<< Obvestila

Izpiti za dijake od 1. do 4. letnika v spomladanskem roku

11. 6. 2020

Spomladanski rok za popravne, predmetne in dopolnilne izpite se začne 1. 7. 2020. Dijaki se morate na izpit prijaviti najkasneje do srede, 24. 6. 2020, do 10.00.

Prijavite se lahko osebno v tajništvu (ob upoštevanju vseh varnostnih predpisov – uporaba maske, razkuževanje rok, ohranjanje distance), po elektronski pošti tajnistvo@ledina.si ali po navadni pošti.
Prijava je možna samo s predpisanim obrazcem, ki ga lahko dobite v tajništvu šole. Obrazec mora biti pravilno izpolnjen, še posebej pa bodite pozorni, da:
1. vpišete pravilno vrsto izpita,
2. poleg letnika dopišete oddelek,
3. zgoraj desno obvezno navedete razrednika in učečega učitelja predmeta, pri katerem boste opravljali izpit.

V spomladanskem roku lahko opravljate največ dva izpita. Prepozno oddanih prijavnic ne bomo upoštevali. Razpored izpitov bo zaradi trenutnih razmer izjemoma objavljen na spletni strani šole. Predlagamo, da se – v kolikor izpitov ne boste opravili uspešno – nemudoma prijavite že za jesenski izpitni rok, da zaradi počitniške odsotnosti ne bi spregledali takratnega roka za prijavo.

Vrste izpitov:
predmetni izpit (za izboljšanje končne ocene predmeta; k izpitu lahko pristopite samo pozitivno ocenjeni dijaki 3. ali 4. letnika; velja boljša ocena)
dopolnilni izpit (za dijake, ki do konca pouka pri predmetu v enem oz. več ocenjevalnih obdobjih niste pridobili dovolj ocen v skladu s šolskimi pravili ocenjevanja; obsega snov tistega obdobja, v katerem ste bili neocenjeni; izpit je treba opraviti pred popravnimi izpiti)
– popravni izpit (za dijake, ki imate pri posameznem predmetu končno oceno nezadostno)