<< Obvestila

Razpored izpitov v spomladanskem roku

29. 6. 2020

V tem izpitnem roku bodo izpiti zaradi koronavirusa potekali rahlo spremenjeno, in sicer se pri nekaterih predmetih opušča ustni del izpita. Sestavljen izpit (tj. pisno in ustno) bo samo pri nemščini in fiziki, pri vseh drugih predmetih bo izpit potekal zgolj pisno.

Z rezultati boste seznanjeni neposredno po ustnem delu izpita oziroma se o oceni pisnega izpita lahko pozanimate osebno pri pomočnici ravnatelja na dan izpita med 11.30 in 13.00.
V šolo vstopate le z lastno masko in si na vhodu razkužite roke. Ves čas morate ohranjati varno razdaljo.

Razpored:
sreda, 1. 7. 2020
ob 8.00, učilnica 36: pisni izpiti iz FIZ, GEO, UZG, NEM, ZGO
ob 11.00, učilnica 36: ustni izpit iz NEM za 3. e
ob 11.15, učilnica 36: ustni izpit iz NEM za 3. g in občana
ob 10.30, učilnica 50: ustni izpit iz FIZ za 2. f
ob 10.45, učilnica 50: ustni izpit iz FIZ za 3. a

četrtek, 2. 7. 2020
ob 8.00, učilnica 36: pisni izpit iz MAT