<< Obvestila

Izpiti v jesenskem roku

2. 7. 2020

Jesenski rok za popravne, predmetne in dopolnilne izpite bo od 17. do 19. 8. 2020. Če bo prijav na izpite malo, se bodo izpiti izvajali proti koncu navedenega roka.

Na izpit se morate prijaviti najkasneje do srede, 5. 8. 2020, do 11.00 (tj. do konca uradnih ur tajništva). Prijavite se lahko osebno v tajništvu v času uradnih ur (ob upoštevanju vseh varnostnih predpisov: uporaba maske, razkuževanje rok, ohranjanje distance), po elektronski pošti tajnistvo@ledina.si ali po navadni pošti. Prijava je možna samo s predpisanim obrazcem, ki ga dobite v tajništvu šole ali na spletni strani šole.
Obrazec mora biti pravilno izpolnjen, še posebej bodite pozorni, da:
1. vpišete pravilno vrsto izpita,
2. poleg letnika navedete oddelek,
3. obvezno zgoraj desno navedete razrednika in učitelja predmeta, iz katerega opravljate izpit.

Prepozno oddanih prijavnic ne bomo upoštevali. Razpored izpitov bo objavljen na spletni strani šole v sredo, 12. 8. 2020, po 12.00.

Vrste izpitov:
– predmetni izpit: za izboljšanje končne ocene predmeta; k izpitu lahko pristopi samo pozitivno ocenjen dijak 3. ali 4. letnika; velja boljša ocena
– dopolnilni izpit: za dijaka, ki do konca pouka pri predmetu v enem oz. več ocenjevalnih obdobjih ni pridobil dovolj ocen v skladu s šolskimi pravili ocenjevanja; izpit obsega snov tistega obdobja, v katerem je bil dijak neocenjen; izpit je treba opraviti pred popravnimi izpiti
– popravni izpit: za dijaka, ki ima pri posameznem predmetu končno oceno nezadostno