<< Obvestila

Sodeluj pri ledinski bralni znački!

21. 9. 2020

Gimnazija Ledina je (se mi zdi - preveriš pa lahko še ti) edina slovenska gimnazija, ki spodbuja branje v obliki čisto prave bralne značke. Gre za podpiranje branja dijakov v prostem času. Tako branje daje tišino, mir, počitek, znanje, sprostitev in zabavo. Vabim te, da sodeluješ! Kako?

Pri ledinski bralni znački sodeluješ tako, da mentorici branja dejavnosti v šolskem letu 2020-21 pripoveduješ o treh knjigah po lastni izbiri in dveh s seznama priporočene literature. Pripovedovalska srečanja bodo vsak prvi torek v mesecu v Zoomu. Prvič se bomo srečali v torek, 6. oktobra (popoldanski/večerni čas). Zainteresirani dijaki se prijavite na nina.presern@ledina.si. Opravljena ledinska bralna značka ti prinese 60 ur OIV.
Vabljeni vsi, ki se radi urite v pripovedovanju in oživljanju vtisov o prebranih knjigah.
Nina Prešern, mentorica dejavnosti