<< Obvestila

Organizacija pouka v torek, 4. 5. 2021

23. 4. 2021

Dijaki od 1. do 3. letnika imajo v torek, 4. 5. 2021, pouk v popoldanskem času, saj dopoldne četrtošolci pišejo maturitetni preizkus iz slovenščine (esej). Pouk poteka na daljavo za 2. e, 2. f in 2. g ter vse oddelke 3. letnika. Pouk na šoli pa poteka za vse oddelke 1. letnika ter za 2. a, 2. b, 2. c in 2. d.

Vstop v šolsko poslopje bo možen od 11.00 dalje (na različnih vhodih). Možne so spremembe učilnic. Malica bo organizirana kot običajno, vendar zgolj v enem odmoru.

Razporeditev učnih ur in odmorov:

  1. ura: 11.20–12.05
  2. ura: 12.10–12.55
  3. ura: 13.00–13.45
    odmor za malico
  4. ura: 14.05–14.50
  5. ura: 14.55–15.40
  6. ura: 15.45–16.30