<< Obvestila

Preklic športnega dne

16. 9. 2021

Jesenski športni dan, ki je bil načrtovan za torek, 21. 9. 2021, je prestavljen za nedoločen čas. V torek, 21. 9. 2021, bo torej pouk po rednem urniku za vse dijake šole.
Izjema so tisti dijaki 4. letnika, ki se bodo udeležili obveznih terenskih vaj pri izbirnih maturitetnih predmetih geografija in biologija.
Športni dan bomo izvedli predvidoma oktobra.