<< Novice

Dan dejavnosti Zelena Ledina

26. 11. 2021

V sredo, 24. 11. 2021, smo ledinci 4., 5. in 6. uro namenili predstavitvi in evalvaciji projekta Zelena Ledina, ki je za večino dijakov potekal na dan dejavnosti v petek, 12. 11. Hkrati smo obeležili tudi vseslovenski dogodek tradicionalni slovenski zajtrk.

Namen dneva dejavnosti je bil ozavestiti pomen trajnostnega razvoja. Trajnostni razvoj pomeni odgovoren odnos posameznika do okolja, narave in bivanja nasploh. Viden je v dejavnem spreminjanju kulture obnašanja in ravnanja, varovanju zdravja, izgradnji medsebojnih odnosov ter skrbi za okolje in naravo. Ključna naloga vsakega oddelka je bila, da dijaki skupaj načrtujejo, pripravijo in izvedejo dejavnost, ki mora imeti uporabno vrednost. Pri tem spoznavajo proces reševanja problema:

  • prepoznavanje problema,
  • zastavljanje ciljev,
  • iskanje rešitev,
  • uresničenje, vključevanje in preverjanje rešitev.

Dijaki oddelkov prvega letnika so pripravili dejavnosti, povezane s humanitarnostjo, prostovoljstvom in solidarnostjo, dijaki drugega letnika so se osredotočili na oblačila, v tretjem letniku so raziskovali prehranjevalne navade, maturanti pa so se skladno s svojimi bližnjimi načrti usmerili v kariero in trajnostni razvoj v podjetjih.

V projekt Zelena Ledina smo umestili tudi nagradni natečaj za logotip zelena Ledina. Nastali so inovativni in ustvarjalni logotipi, ki izražajo ledinsko zeleno ekološko usmerjenost, so preprosti in učinkoviti že na prvi pogled.