<< Novice

Zlato priznanje za raziskovalno nalogo

23. 5. 2022

Maša Julija Melinc iz 3. e je osvojila zlato priznanje za raziskovalno nalogo s področja kemije in kemijske tehnologije z naslovom Ocena aktivnosti katalizatorjev za cepitev vode z alternativnim sistemom. Nalogo je izdelala v sodelovanju s Kemijskim inštitutom in jo predstavila v ponedeljek, 16. 5. 2022, na 56. državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti.

V okviru vodikove tehnologije, ki predvideva pridobivanje vodika z električno energijo iz obnovljivih virov, je potrebna optimizacija katalizatorjev za elektrolizo vode. Maša je raziskovala aktivnost iridijevih nanodelcev v vlogi katalizatorja. Izdelala je alternativni sistem za meritve aktivnosti katalizatorjev, ki bi ga bilo možno uporabljati tudi v šolskem laboratoriju.
Maši iskreno čestitamo! Zahvalo izrekamo tudi Kemijskemu inštitutu, posebej doktorandki Anji Lončar za mentorstvo.