<< Obvestila

ŠILA na Ledini

5. 10. 2022

Vsi dijaki in dijakinje ste lepo vabljeni na delavnice Šolske impro lige! Impro je oblika gledališča, ki ne zahteva učenja na pamet in predznanja. Potrebni sta le domišljija in ustvarjalnost. ŠILA skupina bo na šoli vadila enkrat tedensko in se občasno na predstavah srečevala s skupinami drugih šol. Vabljeni na uvodni sestanek v četrtek, 13. 10. 2022, ob 14.00 v sivi sobi. Več inforacij dobite na info@sila-impro.si.