<< Novice

Dan dejavnosti Zelena Ledina

21. 11. 2022

V petek, 18. 10. 2022, so združili moči timi Ekošole, Zdrave šole, Unesco šole in Erasmus+ ter pripravili tematski dan Zelena Ledina, na katerem so dijaki raziskovali, kako lahko kot posamezniki in skupnost pripomoremo k trajnostnemu razvoju.

Dijaki 1. letnika so načrtovali humanitarno dejavnost, ki jo bodo kot razred izvedli do 20. 1. 2023; dijaki 2. letnika so odkrivali, kaj lahko storimo z odsluženimi oblačili; dijaki 3. letnika so načrtovali akcije, s katerimi bodo obeležili dan hrane, svetovni dan Zemlje ali dan brez zavržene hrane; dijaki 4. letnika pa so raziskovali trajnostno naravnanost slovenskih podjetij. Tematski dan je bil živahen in zabaven.