<< Novice

Tematski dan

31. 1. 2023

Po napetih zadnjih dneh prvega ocenjevalnega obdobja smo v sredo, 18. 1. 2023, za en dan odložili zvezke in učbenike. Tradicionalni tematski dan smo posvetili temam, ki zadevajo mlade in jih spodbujajo k razmišljanju o njihovem počutju, čustvovanju in prihodnosti.

Dijaki 1. in 2. letnika so si pogledali posnetek predstave Vihar v glavi, spoznavali delovanje mladostniških možganov, nato pa tudi sami ustvarjalno »viharili« – razglabljali, spoznavali sebe in sošolce, se preizkusili v igri ter ustvarjanju razrednega kolaža o tem, kaj vse se jim plete po glavi.

Dijaki 3. in 4. letnika so se zazrli v prihodnost, bližnjo in malo bolj oddaljeno. Udeležili so se Ledinske tržnice fakultet, na kateri so jim bivši ledinci predstavili svoje izkušnje s študijem na različnih fakultetah. Dijaki 3. letnika so si ogledali tudi italijanski dokumentarni film Futura in nato posneli razredni film Naša prihodnost, v katerem so razkrili pričakovanja, sanje, strahove, družbeno odgovornost mladih, problematiko odseljevanja in podobno. Dijaki 4. letnika pa so se udeležili delavnic v organizaciji mladinske mreže za karierni razvoj Kroj.

Profesorje je navdušila velika motiviranost dijakov za drugačno delo v sproščenem ledinskem vzdušju, prežetem z ustvarjalnostjo, sodelovalnostjo in kritičnim mišljenjem.