<<

Rok za popravljanje, pridobivanje in zviševanje ocen (samo za 4. letnik)

5. 9. 2022

Rok za popravljanje, pridobivanje in zviševanje ocen (samo za 4. letnik)

Ta rok velja samo za slovenščino. Preostali roki se začnejo 8. 5. 2023.

19. 4. 2023
Šola