<<

Začetek rokov za popravljanje, pridobivanje in zviševanje ocen

5. 9. 2022

Začetek rokov za popravljanje, pridobivanje in zviševanje ocen

Pred koncem prve ocenjevalne konference

20. 12. 2022
Šola