<<

Začetek rokov za popravljanje, pridobivanje in zviševanje ocen

5. 9. 2022

Začetek rokov za popravljanje, pridobivanje in zviševanje ocen

Po prvi ocenjevalni konferenci

16. 1. 2023
Šola