<<

Začetek rokov za popravljanje, pridobivanje in zviševanje ocen (samo dijaki 4. letnika)

5. 9. 2022

Začetek rokov za popravljanje, pridobivanje in zviševanje ocen (samo dijaki 4. letnika)

Rok za popravljanje, pridobivanje in zviševanje ocen pri slovenščini je izjemoma 19. 4. 2023.

8. 5. 2023
Šola