<< Obvestila

22. marec – svetovni dan vode

22. 3. 2021

Tema letošnjega svetovnega dneva vode je ozaveščanje o globalni vodni krizi in pomanjkanju čiste vode ter zavedanju, kaj nam voda pomeni in kako pomembna je za vsakega posameznika in lokalno okolje. Dijaki 1. f bomo v četrtek, 25. 3. 2021, od 11.20 do 12.05 gostili mlado raziskovalko z Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor, Katarino Novak.

Predavanje, ki bo na koncu obogateno s kvizom, bo osredotočeno na ekologijo celinskih voda, človekov vpliv pri obremenitvi voda (obremenjenost s hranili in z organskimi snovmi, hidromorfološke spremembe, vnos tujerodnih organizmov), biološke elemente kakovosti in stanje voda v Sloveniji ter inovativne pristope biomonitoringa.
Predavanje bo v Zoomu.
Vabljeni, da se nam pridružite!

Več o vodi preberite v prispevku Vite Bradač in Vive Kadunc.